samen leven, samen leren, samen vieren, samen delen.

Kerkdienst - Voorganger: Ds. J.H. Smit

Deze dienst is te volgen op: Kerkdienstgemist of Youtube

Woord op Zondag

We leven in de 40 dagen na Pasen. Dat is de periode tot de Hemelvaartsdag. In deze weken focussen we op het doorgeven van het leven met Jezus. Het is opvallend dat Mozes zoveel accent legt op dat doorgeven van vrijheid. Bij de uittocht spreekt hij het volk toe. Die toespraak zou over van alles kunnen gaan, maar hij kiest ervoor om dichtbij huis te blijven: wat je vandaag meemaakt moet een centrale plek krijgen in wat je de kinderen meegeeft. Vertaald naar vandaag: als Jezus leeft (en dat geloven wij) is spreken en onderwijzen over Hem topprioriteit. Als we daarmee stoppen, glipt het leven met de HEER ons door de vingers.

Liturgie bij Ontvangen om door te geven (II) Exodus 13,3
4e zondag van Pasen

Komen
Welkom
NPB psalm 62, 1 Bij God alleen kom ik tot rust
Votum/zegen
Sela: Welkom Thuis

Knielen
Leefregel (Pasen): 2 Korintiërs 5, 14-15
Gebed

Woord
Kinderen
GK 239 ‘k stel mijn vertrouwen (canon)
KBC
Lezing I: Exodus 12,51-13,10
Lezing II: Deuteronomium 6, 4-9
NPB psalm 25,2 Heer, leer mij uw waarheid kennen
Verkondiging over Exodus 13,3 Blijf deze dag gedenken

Leven en danken
Sela 20: Heer, wijs mij uw weg
Dankgebed en voorbeden
Collecte

Gaan
NLB 634 U zij de glorie
Zegen
Amen


Voorganger Ds. J.H. Smit
Wanneer 21 april om 10:00u
Locatie Kerkzaal
Ds. J.H. Smit