samen leven, samen leren, samen vieren, samen delen.

Kerkdienst - Voorganger: Ds. Z.J.C. van Harten (Jezus wil ook jouw ogen openen…)

Deze dienst is te volgen op: Kerkdienstgemist of Youtube

Liturgie eredienst 7 juli 2024

Muzikale begeleiding: Anton Rots (orgel)
DNP = De Nieuwe Psalmberijming
OPW = Opwekking

Votum
Vrede-/zegengroet
Zingen: DNP Psalm 33:1,2 en 6 (“Juich voor de HEER om Hem te loven”)
Gebed

Kindmoment en Kinderbijbelclubs

Lezen/Tekst: Markus 8:22-26 (door Suzanne Rots)
Zingen: DNP Psalm 146:4 en 6 (“Hij doet recht en zal bevrijden”)
Preek
Zingen: OPW 428 (“Genade zo oneindig groot”)

Wet: Romeinen 12:9-21
Zingen: OPW 687 (“Heer, wijs mij uw weg”)

Gebed
Collecte
Zingen: “Mag ik jou tot zegen zijn?” - Sela
Zegen


Voorganger Ds. Z.J.C. van Harten
Wanneer 7 juli om 10:00u
Locatie Kerkzaal
Ds. G.J. van Harten