samen leven, samen leren, samen vieren, samen delen.

Nieuw hier?

Welkom op de website van Ontmoetingskerk Vathorst. Op deze pagina vind je de basics over geloof in Jezus Christus en de kerk.

Als kerk willen we samen met jou leren en ontdekken wie God is en hoe Hij ons zoekt met zijn liefde. We vieren samen dat ons leven nieuw is omdat het verbonden is met de opstanding van Jezus. Dat willen we samen delen met de wijk en alle mensen die in Hart van Vathorst wonen. In grote variatie zijn we verbonden met elkaar in de kerk. Of je nu oud bent of jong, met of zonder beperking leeft: iedereen is welkom.

Vind je hier niet de informatie die je zoekt of wil je meer contact?

In de Bijbel wordt de kerk vergeleken met een lichaam. In een lichaam is veel variatie: van een oog dat ziet, tot tenen die zorgen voor balans en draagvlak. Die variatie zie je terug in de Ontmoetingskerk. Bewoners van Hart van Vathorst met een beperking draaien volop mee. Kinderen krijgen onderwijs, afgestemd op hun situatie. En met ouderen bij wie herinneringen vervagen zingen we een klassieke psalm die zij als kind uit het hoofd geleerd hebben. In al die variatie en de zorg voor elkaar ontvangen we iets moois. Niet wij hebben elkaar uitgekozen, maar God verbindt onze wegen. Daarom is iedereen van harte welkom.

De Ontmoetingskerk staat midden in de wijk en maakt deel uit van Hart van Vathorst. In dat gebouw zitten we samen met twee zorginstellingen, waar zorg geboden wordt aan zowel jongere als oudere mensen met een beperking. Ook vind je er, door de week kinderdagverblijf en een aantal maatschappelijke functies. Wij willen kerk zijn in de wijk. Dat betekent allereerst dat wijkgenoten welkom zijn en elkaar kunnen ontmoeten in ons restaurant. Verder zijn we op allerlei terreinen actief in Vathorst. Als medewerkers van de Voedselbank, als maatjes die een steun in de rug bieden en rond Vathorst aan Tafel, de maandelijkse maaltijd waarbij iedereen kan aanschuiven. Ook onderhouden we goede contacten met organisaties als het Sociaal Wijkteam, de Zonnebloem en de stadsboer Yuri Cohen van Land in Zicht. Tenslotte zijn er binnen Hart van Vathorst veel kerkvrijwilligers actief. Lijkt het je leuk om met ons als vrijwilliger aan de slag te gaan in Hart van Vathorst of de wijk, meld je dan aan via Joost Smit! Of misschien heb je zelf een initiatief dat prima aansluit bij Hart van Vathorst.

In onze kerkdiensten richten we ons op God. In onze liederen willen we Hem aanbidden en hem groot maken; ook zingen we over onze moeite en onze hoop, ons huidige leven en onze toekomst.

De liederen die we zingen komen uit diverse bundels, zoals het gereformeerd kerkboek, het (nieuwe) liedboek, Opwekking of van Sela. Alle liederen worden gebeamed, zodat je ze zonder boek kunt meezingen.

Verder lezen we uit de bijbel, Gods woord. Wij gebruiken daarbij de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV). De bijbelgedeelten worden gebeamed. Ook liggen bij de ingang bijbels voor jullie klaar. Aan de hand van de gelezen bijbelgedeelten mogen we dan luisteren naar uitleg, onderwijs en toepassing in ons leven. Vaak gegeven door onze eigen predikant Joost Smit; maar ook door gastpredikanten.

Onze kerkdiensten zijn voor iedereen. Of je nu jong of oud bent, single of getrouwd bent, gezond of ziek bent, we vinden het fijn als je er bent. We vinden het ook belangrijk dat jij je thuis voelt. Kom daarom in de kleding die je normaal ook aan doet en waar jij je prettig in voelt. Binnenlopen kan de hele week in het gezellige restaurant van Hart van Vathorst. Dat is een plek zonder drempels waar iedereen welkom is. We komen bij elkaar om focus te houden in alle drukte. Want door alles wat op je afkomt, kun je makkelijk vergeten waar het in dit leven werkelijk om gaat. Daarom ontmoeten we elkaar op zondag om ons in alle rust op God te richten. We luisteren de woorden van Jezus toegepast op het hier en nu. Je bent dus altijd welkom om de sfeer van een kerkdienst te proeven. Bij de ingang staat een gastheer/vrouw aan wie je alles kunt vragen. Alle onderdelen van de dienst zijn goed te volgen op de beamerschermen. Ontmoetingskerk kent een kring van vrienden van de gemeente, dat zijn wijkgenoten die kennismaken met Jezus Christus en de kerkelijke gemeente in hun eigen tempo.

Als je de hoofdingang van Hart in Vathorst binnenloopt, komt je in de centrale hal. De ingang van onze kerkzaal zie al direct links voor je. Helemaal naar links kom je in de garderobe, van waaruit je ook direct naar de kerkzaal door kunt lopen. Voor de toiletten moet je even rechtsaf de centrale hal door.

Maar al het goed is zie je bij binnenkomst ook één of meerdere gemeenteleden die je graag welkom heten en verder helpen. Je kunt ze altijd aanspreken, zowel voor als na de dienst. Je herkent hen aan de badge met het zwarte koord. Als je het fijn vindt dat iemand je tijdens de dienst vergezeld, geef het dan aan ons door dan regelen we dat voor je. Voel je vrij tijdens de diensten, je wordt tot niets verplicht.

Voor de alle jongsten is er ’s ochtends kinderopvang, zodat jij (jullie) zelf de dienst mee kunt maken. Deze crèche wordt gehouden in de ruimten van het kinderdagverblijf. Deze bereik je ook via de centrale hal. Vanaf de hoofdingang rechtsaf en dan bij de koffiecorner linksaf.

Neem jij (jullie) liever je jongste mee in de kerkzaal dan is dat in principe geen probleem. Tijdens de ochtenddiensten worden er kinderclubs gehouden. Elke week voor de kinderen van 3 jaar en groep 1, als voor kinderen van groep 2 en 3. Een keer per veertien dagen voor de kinderen van groep 4,5 en 6.

De kinderen gaan meestal na 10-15 minuten, onder begeleiding, ook naar de ruimtes van het kinderdagverblijf aan de andere kant van de centrale hal en hebben daar hun eigen programma.

De Ontmoetingskerk is een nederlandse gereformeerde kerk die in verbinding staat met andere gereformeerde kerken (www.ngk.nl). Gereformeerd betekent onder andere dat we altijd bereid zijn om ons leven en gedrag te veranderen als God dat van ons vraagt in zijn Woord. Onze wortels reiken ver in de geschiedenis. Zo voelen we ons als kerk verbonden met de Reformatie in de 16e eeuw. In die tijd werden kernelementen uit de Bijbel opnieuw ontdekt: dat God het in de kerk voor het zeggen heeft en dat zijn Woord (de Bijbel) voorop gaat. Dat we als mensen niets kunnen doen om een plekje in de hemel te verdienen, maar dat we het leven met God uit genade alleen krijgen. Tenslotte vraagt God van ons alleen geloof waarin we ons richten op het leven en sterven van Jezus aan het kruis. Gereformeerd betekent dus vooral dat we groot van God denken.

Stel dat je rondloopt met vragen als ‘wie is Jezus’ of ‘waar gaat geloof eigenlijk over’? Het beste kun je daarover in gesprek gaan. Want voor veel mensen gaat aan de stap richting geloof een periode van onderwijs en kennismaken vooraf. Je kunt je in de Ontmoetingskerk opgeven voor een Alpha-cursus waarin de basics van het christelijk geloof uitgelegd worden.

In de kern begint geloof bij God die van je houdt. Hij houdt van je zoals je bent, maar houdt te veel van je om je zo te laten. Daarom wil Hij je leven verbinden met Jezus Christus die voor ons wilde sterven aan het kruis. Jezus zegt: Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft (Johannes 3,16). Christen word je dus als je in Jezus gelooft en bij Hem een nieuw leven begint.
Contact